Follow by Email

Συνολικες προβολες

Ο καιρός στο χωριό μας

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Επιστροφή στα θρανιά για πωλητές τροφίμων και ποτών

(Φωτο: Χρήστος Μπαλαμπάνος)
Θέμα: «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων»

Νέοι κανονισμοί απαιτούν όλοι όσοι έχουν να κάνουν με την 
παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διακίνηση τροφίμων και ποτών να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό.

Γι αυτό, όπως αναφέρει ο Χρήστος Μπαλαμπάνος, πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Γερακίου, ο σύλλογος στον οποίο ηγείται, σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, υλοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών για να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες την πιστοποίηση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) που είναι υποχρεωτική για όλους όσους ασχολούνται με τρόφιμα και ποτά.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 26 μέλη του τοπικού εμποροεπαγγελματικού συλλόγου, τρεις καταστηματάρχες από τον Κοσμά και ένας από την Απιδιά.

Εισηγητές του προγράμματος ήταν ο κ. Σταύρος Νικολέττος και ο κ. Δημοσθένης Τσαπάρας, γεωπόνοι της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης.

Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας δέκα ωρών και πραγματοποιήθηκε στις 14 και 21 Απριλίου 2013 στο Γυμνάσιο Γερακίου.Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) συνιστά τον κύριο φορέα ελέγχου τροφίμων στην Ελλάδα. Από την εγκατάστασή του στις 13 Ιανουαρίου 2000 έως σήμερα, καθόρισε τη στρατηγική της ανάπτυξής του, προχωρώντας σε συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θέτουν τις βάσεις ενός σύγχρονου οργανισμού, ικανού να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υποχρεώσεις του.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. διεξάγει συστηματικές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις τροφίμων και ελέγχει κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, καθώς και τα συστήματα διασφάλισης υγιεινής των τροφίμων.

 • Διενεργεί ελέγχους κατά τη διακίνηση, εμπορία και διάθεση των τροφίμων.
 • Παρέχει τεχνική βοήθεια προς τους παραγωγικούς κλάδους, είτε μέσω της έκδοσης οδηγών υγιεινής είτε μέσω των σεμιναρίων που διοργανώνει προς επιμόρφωση εργαζομένων και επαγγελματιών.
 • Αντιμετωπίζει διατροφικές κρίσεις, φαινόμενο ιδιαίτερα συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια.
 • Διαμορφώνει ελληνικές θέσεις σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και τις υποστηρίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Εισηγείται για τη διαμόρφωση εθνικής νομοθεσίας σε υποθέσεις ασφάλειας τροφίμων.
 • Επικοινωνεί με τον καταναλωτή με σκοπό την πληροφόρησή του σε ζητήματα ασφάλειας τροφίμων.
 • Προστατεύει τον καταναλωτή από δόλιες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, καθώς και από τη νόθευση των τροφίμων.
 • Συντονίζει τις υπηρεσίες που ασκούν έλεγχο σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.
 • Φροντίζει για την εγκατάσταση αποτελεσματικών συστημάτων αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των διατροφικών κινδύνων.
 • Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας που πρέπει να πληρούν τα τρόφιμα με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών.
 • Καθορίζει τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η μελέτη και η εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων από τις επιχειρήσεις τροφίμων.
 • Καθορίζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και ελέγχει την τήρησή τους.
 • Καθορίζει τους υγειονομικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και υγιεινά.
 • Τηρεί μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων.
 • Καθορίζει τα προγράμματα ελέγχων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του και από άλλες αρχές.
 • Διενεργεί ελέγχους σε όλα τα στάδια μετά την πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή στο στάδιο της παρασκευής, της μεταποίησης, της παραγωγής, της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της μεταφοράς, της διανομής, της διακίνησης, της προσφοράς προς πώληση ή της διάθεσης στον καταναλωτή στα τρόφιμα που παράγονται, διακινούνται, εισάγονται στη χώρα μας ή εξάγονται από αυτήν.
 • Διενεργεί ελέγχους στα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.
 • Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών για τη διαμόρφωση κρίσιμων αποφάσεων.
 • Μεριμνά για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.
 • Αποτελεί τον σύνδεσμο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών σε θέματα ελέγχου τροφίμων.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Εισηγείται προτάσεις για την λήψη νομοθετικών μέτρων.
 • Τηρεί μητρώα σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του.
 • Μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού του σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: