Follow by Email

Συνολικες προβολες

Ο καιρός στο χωριό μας

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Ανασχηματισμός στο Δήμο Ευρώτα

Λόγω των επιπρόσθετων αρµοδιοτήτων του Δήμου Ευρώτα αλλά και για την ορθολογικότερη λειτουργία των αρµοδιοτήτων και τον διαχωρισµό αυτών, καθώς και την σωστή λειτουργία των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων, ο δήμαρχος κ. Ιωάννης Γρυπιώτης, χτες 4η Ιανουαρίου 2013, προχώρησε στην διεξαγωγή ανασχηματισμού του προσωπικού, των ρόλων και των ευθυνών μεταξύ των πέντε αντιδημάρχων ως εξής.

Νικολέτα Χρήστου-Μιχαλούτσου: Συντονισµός και ευπηρέτηση δημοτών

Η αντιδήµαρχος κ. Νικολέτα Χρήστου-Μιχαλούτσου ηγείται το χαρτοφυλάκιο «Συντονισµού και ευπηρέτησης δηµοτών» µε τις κάτωθι αρµοδιότητες:

• Έχει την ευθύνη για θέµατα τουρισµού, αγροτουρισµού.
• Έχει την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων για την λειτουργία των νεκροταφείων.
• Έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας της διεύθυνσης των ΚΕΠ.
• Τη λειτουργία των υπηρεσιών αλλοδαπών και µεταναστών.
• Τελεί πολιτικούς γάµους.
• Από κοινού µε τους άλλους αντιδηµάρχους έχει την αρµοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δηµοτικής και δηµόσιας περιουσίας.
• Να υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του ∆ήµου.
• Έχει την αρµοδιότητα παρακολούθησης, συντονισµού καλής λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω διευθύνσεων οι αρµοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου. 


Βασίλειος Μπαλαμπάνος: Προγραμματισμός εργασιών και έργων, ενιαίας υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης

Ο αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μπαλαμπάνος ηγείται το χαρτοφυλάκιο «Προγραµµατισµού εργασιών και έργων, ενιαίας υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης» µε τις κάτωθι αρµοδιότητες:

• Έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας του ηλεκτροφωτισµού.
• Έχει την ευθύνη της δηµοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και άρδευσης αποχέτευσης.
• Έχει την ευθύνη να µεριµνά σε θέµατα έργων και εργασιών.
• Γραφείου κίνησης , αποθήκης υλικού.
• Να υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο ∆ήµο.
• Από κοινού µε τους άλλους αντιδηµάρχους έχει την αρµοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δηµοτικής και δηµόσιας περιουσίας.
• Τελεί πολιτικούς γάµους.
• Έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω διευθύνσεων οι αρµοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου.
• Να υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο ∆ήµο.
• Να συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του.
              

Ευθύµιος Παπαχρήστου: Προγραµµατισµός και ανάπτυξη

Ο αντιδήµαρχος κ. Ευθύµιος Παπαχρήστου ηγείται το χαρτοφυλάκιο «Προγραµµατισµού και ανάπτυξης» µε τις κάτωθι αρµοδιότητες:

• Έχει την αρµοδιότητα της λειτουργίας της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών.
• Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου και να κάνει κάθε απαραίτητη επαφή µε κάθε δηµόσια αρχή ή φορέα που εµπλέκεται στην υλοποίηση των τεχνικών έργων.
• Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ωρίµανση των µεγάλων τεχνικών έργων και τις υπό υλοποίηση µελέτες .
• Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδοµών των οικιστικών περιοχών του ∆ήµου.
• Να υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο ∆ήµο.
• Να συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του.
• Τελεί πολιτικούς γάµους.
• Από κοινού µε τους άλλους αντιδηµάρχους έχει την αρµοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δηµοτικής και δηµόσιας περιουσίας.
• Έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω διευθύνσεων οι αρµοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου.

Σωτήριος Μένεγας: Υπηρεσία οικονοµικών και υπηρεσία καθαριότητας περιβάλλοντος

Ο αντιδήµαρχος κ. Σωτήριος Μένεγας ηγείται το χαρτοφυλάκιο «Υπηρεσίας οικονοµικών και υπηρεσίας καθαριότητας περιβάλλοντος» µε τις κάτωθι αρµοδιότητες:

• Έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας της διεύθυνσης καθαριότητας της διεύθυνσης περιβάλλοντος.
• Έχει την ευθύνη εφαρµογής των υπό υλοποίηση προγραµµάτων «Πράσινη Πόλη» και «Αισθητική Πόλη».
• Έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του ολοκληρωµένου σχεδίου «Στερεά Απόβλητα» για τον ∆ήµο.
• Μεριµνά σε συνεργασία µε τον αντιδήµαρχο προγραµµατισµού και ανάπτυξης για τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την αποφυγή κάθε φύσεως ατυχηµάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ∆ήµου.
• Έχει την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.
• Έχει την ευθύνη σε θέµατα περιβάλλοντος, παθαριότητας,
• Εποπτεία της υπηρεσίας καθαριότητας.
• Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των: προσόδων, ΤΑΠ και τελών καθαριότητες-φωτισµού, ελέγχου, δηµοτικής περιουσίας, ταµειακής βεβαίωσης εισπράξεων κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, προϋπολογισµού, εκκαθάρισης δαπανών, προµηθειών, λογιστηρίου-διπλογραφικού, ταµείου, διαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων.
• Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και αντίστοιχων οργανικών.
• Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των δαπανών οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά µε την οικονοµική υπηρεσία.
• Έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας της διεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών και των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
• Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση προγράµµατος ταµειακών ροών, την ανάπτυξη και εφαρµογή διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος και την ορθολογική, χρηστή και σύννοµη διαχείριση των οικονοµικών πόρων του ∆ήµου και τον ορθό προγραµµατισµό των κάθε φύσεως δαπανών και την οµαλή λειτουργία της αποθήκης.
• Υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισµών έργων.
• Προεδρεύει στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
• Από κοινού µε τους άλλους αντιδηµάρχους έχει την αρµοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δηµοτικής και δηµόσιας περιουσίας.
• Να υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο ∆ήµο.
• Να συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του.
• Τελεί πολιτικούς γάµους.

• Έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω διευθύνσεων οι αρµοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου.

Ηλίας Παναγιωτακάκος: ∆ιοικητικά, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ποιότητας ζωής

Ο αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος ηγείται το χαρτοφυλάκιο «∆ιοικητικών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ποιότητας ζωής» µε τις κάτωθι αρµοδιότητες:

• Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραµµάτων για την ανασυγκρότηση περιοχών του ∆ήµου.
• Έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας της διεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών και των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
• Υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισµών προµηθειών, εκδίδει τις αποφάσεις ανάθεσης προµηθειών και υπογράφει όλες τις σχετικές συµβάσεις.
• Έχει την ευθύνη για θέµατα ετεροδηµοτών
• Είναι υπεύθυνος για θέµατα μηχανοργάνωσης
• Είναι υπεύθυνος για θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης & διαφάνειας
• Είναι υπεύθυνος για θέµατα προσωπικού
• Είναι υπεύθυνος γεωργικών – κτηνοτροφικών-µελισσοκοµικών θεµάτων
• Έχει την εποπτεία της γεωτεχνικής υπηρεσίας.
• Έκδοση λειτουργίας καταστηµάτων Υγ. ενδιαφέροντος και λαϊκών αγορών .
• Να υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.
• Επιµελείται και µεριµνά για θέµατα που αφορούν στην διάχυση της γνώσης και της επιστήµης και στην διασύνδεση του δήµου µε τα σχολεία.
• Έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας του τµήµατος πληροφορικής και
τεχνολογικής υποστήριξης της διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών.
• Έχει την αρµοδιότητα εφαρµογής του προγράµµατος «∆ιαύγεια» στον ∆ήµο.
• Έχει την αρµοδιότητα εφαρµογής του προγράµµατος e-ΚΕΠ όπως αυτό θα καταρτιστεί και διατυπωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο στην Επιτροπή ∆ιαβούλευσης.
• Προεδρεύει του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
• Προεδρεύει του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας/παραβατικότητας.
• Τελεί πολιτικούς γάµους.
• Έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω διευθύνσεων οι αρµοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου
• Να συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων του ∆ήµου.
• Από κοινού µε τους άλλους αντιδηµάρχους έχει την αρµοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δηµοτικής και δηµόσιας περιουσίας.
• Έχει την ευθύνη του προγράµµατος του «Ψηφιακός ∆ήµος» στο πλαίσιο σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
• Ονοµασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθµηση κτισµάτων.
• Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηµατοδοτών.
• Να υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο ∆ήµο.
• Να συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του .
• Τελεί πολιτικούς γάµους
• Από κοινού µε τους άλλους αντιδηµάρχους έχει την αρµοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δηµοτικής και δηµόσιας περιουσίας
• Έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω διευθύνσεων οι αρµοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου

Αναπληρωτές

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

Τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Σωτήριου Μένεγα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος, ενώ τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Μπαλαµπάνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Σωτήριος Μένεγας, ενώ τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Ευθυµίου Παπαχρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήµαρχος κ. Νικολέτα Μιχαλούτσου, ενώ τις κατά τόπον αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου κ. Νικολέτας Μιχαλούτσου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ευθύµιος Παπαχρήστου.

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Σωτήριο Μένεγα.



Το πλήρες κείμενο της απόφασης του δημάρχου μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://sites.diavgeia.gov.gr/eurota/ada/ΒΕΦΘΩΡΛ-ΜΡ4

Δεν υπάρχουν σχόλια: