Follow by Email

Συνολικες προβολες

Ο καιρός στο χωριό μας

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Ύδρευση της Καρίτσας ένα βήμα πιο κοντά

Η ολοκλήρωση του έργου επισήμως γνωστού ως «Ύδρευση Καρίτσας Δ.Ε Γερονθρών» που πρόκειται να εξασφαλίσει την ύδρευση της Καρίτσας για το προβλέψιμο μέλλον βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά πρώτον, μετά την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα του σχετικού πρακτικού της δημοπρασίας του έργου, προϋπολογισμού 109.350,00 ευρώ, κατά την οποία αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες τρεις εργολάβοι, οι οποίοι, κατά σύμπτωση, προσφέρουν όλοι ίσο ποσοστό έκπτωσης, 7% ο καθένας, και δεύτερον, με την απόφαση σχετικά με την ημερομηνία όποτε θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων αυτών εργολάβων.

Ωστόσο το χρονοδιάγραμμα παραλίγο να επεκταθεί περεταίρω καθώς αντικρουόμενες και αντιτιθέμενες απόψεις εξακολουθούν να κυριαρχούν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του δήμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Φίλιππος Πήλιουρας, εξέφρασε έντονες ανησυχίες σχετικά με το συνολικό κόστος το οποίο θεωρεί υπερβολικά υψηλό, καθώς και τις πενιχρές εκπτώσεις που προσφέρονται από τους υποψήφιους αναδόχους, κάτι που υποδηλώνει πιθανή σύμπραξη όλων των ενδιαφερομένων, γεγονός που ενισχύεται από το ότι οι προσφερόμενες εκπτώσεις ήταν όλες εξίσου χαμηλού ποσοστού.


Κατά τη συζήτηση που έλαβε χώρα, το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσιμπίδης εξήγησε τα εξής: «Την 27-12-2011 ημέρα Τρίτη διενεργήθηκε δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης για την κατασκευή του έργου "Ύδρευση Καρίτσας Δ.Ε Γερονθρών" , προϋπολογισμού 109.350,00 ευρώ. Κατά τον παραπάνω διαγωνισμό και σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, προσωρινοί μειοδότες αναδείχθηκαν οι κ.κ.

  • Παπαποστόλου Πέτρος με ποσοστό έκπτωσης επτά τοις εκατό (7%)
  • Γεώργιος Βίλλιας & Ιωάννης Ντόβολος Ο.Ε με ποσοστό έκπτωση επτά τοις εκατό (7%)
  • Γεώργιος Αρώνης με ποσοστό έκπτωσης επτά τοις εκατό (7%)»

Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Πήλιουρας ο οποίος είπε τα εξής: «Επί αυτού είμαι αντίθετος . Φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι προσυνεννόηση. H έκπτωση 7% είναι πολύ μικρή στη συγκεκριμένη μελέτη, και γνωρίζετε και τις αντιλήψεις μου πάνω σε αυτή. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης μελέτης είναι προμήθεια και ένα μικρό μέρος αφορά την εγκατάσταση, δεν μπορούν να δίνουν ένα ποσοστό έκπτωσης 7% και να παίρνουν επί της προμήθειας εργολαβικό όφελος 28% και απρόβλεπτα 15%.

Θεωρώ ότι θα πρέπει εμείς ως Οικονομική Επιτροπή να προτείνουμε να βγει ασύμφορο. Βεβαίως δεν έχουμε το δικαίωμα από το 2006 και μετά να πούμε πως είναι ασύμφορο. Προτείνουμε και πάει στο Συμβούλιο Τεχνικών Έργων και αποφασίζει. Γιατί αυτό είναι ξεκάθαρο ότι είναι προσυνεννόηση. Και να ήταν σε κάποιο υψηλότερο επίπεδο; Και τα είπαμε την άλλη φορά ο κ. Δήμαρχος είπε ότι ‘ναι αλλά θα δοθεί μεγάλη έκπτωση. Όμως αυτή δεν είναι έκπτωση!»


Στην συνέχεια αν και δεν προσπάθησε να ανατρέψει τις ανησυχίες του κ.Πήλιουρα, ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος της επιτροπής, κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος, επιδίωξε να κάνει μια διάκριση μεταξύ ενδείξεων και αποδείξεων, δηλώνοντας: «Είναι κατανοητό. Ένα πράγμα το οποίο όμως είναι ένδειξη και όχι απόδειξη. Είναι ενδεικτικό και όχι αποδεικτικό στοιχείο».


Τελικά αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να εγκριθεί και να κατακυρωθεί το σχετικό πρακτικό δημοπρασίας του έργου κατά την οποία προσωρινοί μειοδότες αναδείχθηκαν οι προαναφερόμενοι εργολάβοι οι οποίοι προσέφεραν έκπτωση επτά τοις εκατό (7%) επί του τιμολογίου της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου. Ορίστηκε επιπλέον οι τρεις ισοψηφήσαντες να κληθούν εγγράφως για την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης κλήρωσης την 13/01/2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: