Follow by Email

Συνολικες προβολες

Ο καιρός στο χωριό μας

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Άγνωστος γερακίτικος κλάδος των Κατσαμπαίων αποκαλύπτεται

Uknown Geraki branch of Katsampis folk revealed

Συνδέονται με Πουλημεναίους, Κατσιρουμπαίους και Μητραίους

Ένας μέχρι τώρα άγνωστος κλάδος από το σόι των Κατσαμπαίων της Καρίτσας μόλις εντοπίστηκε χάρη στην πρόσφατη ανακάλυψη των εκλογικών καταλόγων του παλαιού Δήμου Γερονθρών που χρονολογούνται από τα μέσα του προπερασμένου αιώνα.

Πρόκειται για τους απογόνους του Ιωάννη Κατσάμπη, εγγονού του προπάτορα όλων των Κατσαμπαίων που μπορούν να ανιχνεύσουν την καταγωγή τους στην περιοχή του Νότιου Πάρνωνα.

Θεωρείται ότι αυτός ο προπάτορας, ή παλιότερος κοινός πρόγονος, γεννήθηκε γύρω στα 1730 ή 40 και έζησε στην Καρίτσα. Ήταν ο πρώτος που απέκτησε το επώνυμο Κατσάμπης και μολονότι το μικρό του όνομα δεν έχει οριστικά συναχθεί, αποδεικτικά στοιχεία έμμεσα προτείνουν πως πιθανόν απαντούσε στο Γεώργιος ή Ιωάννης, το πιθανότερο Γεώργιος.

Σύμφωνα με το Στέλιο Χαγιά, συντονιστή της ερευνητικής ομάδας των Οικογενειακών Δέντρων Νότιου Πάρνωνα, έμμεσες αποδείξεις δείχνουν ότι στα χρόνια της επανάστασης τη δεκαετία του 1820 ένα από τα εγγόνια του, ο Ιωάννης Δημητρίου Κατσάμπης, έφυγε από την Καρίτσα και εγκαταστάθηκε στο Γεράκι, όπου δημιούργησε  οικογένεια. Έτσι αυτός και οι απόγονοί του στην πραγματικότητα έγιναν οι πρώτοι Κατσαμπάιοι του Γερακίου. Παρόλο που ο Ιωάννης είχε τρεις γιους· Νικόλαο γεν. 1829, Δημήτριο γεν. 1835, και Παντελή γεν. 1838, μονάχα ο Νικόλαος φαίνεται να απέκτησε δική του οικογένεια με μια ντόπια Γερακιτοπούλα γνωστή μας μόνο με το μικρό της όνομα, Παναγιώτα. Αργότερα, ξαναπαντρεύτηκε άλλη με το όνομα Πάτρα.

Αν και το όνομα Κατσάμπης σε αυτόν τον κλάδο σύντομα έσβησε, καθώς οι μεταγενέστεροι αρσενικοί κληρονόμοι δεν απέκτησαν αγόρια, 49 από τους απογόνους του Νικόλαου έχουν εντοπιστεί στο Γεράκι και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των Πουλημεναίων και Κατσιρουμπαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μεγάλη οικογένεια των Μητραίων στην Αυστραλία.

Παρακάτω, στην αγγλική γλώσσα, απαριθμούνται επτά γενιές από τους γνωστούς απογόνους του Ιωάννη Κατσάμπη στο πέρασμα των χρόνων από το 1820 μέχρι και τη δεκαετία του 1960.

Connected with Poulimenos, Katsiroumpas and Mitris families

A previously unknown branch of the Katsampis clan of Karitsa has just been identified from the recently discovered electoral rolls of the old municipality of Geronthres dating back to the mid 1800s.

They are the descendants of Ioannis Katsampis, a grandson of the forefather of all Katsampis folk who trace their origins to the region of Southern Parnon.

It is believed this forefather, or earliest common ancestor, was born around 1730 or 40 and lived in Karitsa.  He was the first to be known by the surname Katsampis and though his forename has not been conclusively deduced, inferred information suggests it is likely he answered to Georgios or Ioannis, most probably Georgios.

According to Stelios Chagias, head of the research group of the Family Trees of Southern Parnon, circumstantial evidence suggests that during the years of revolution in the 1820s one of his grandsons, Ioannis Dimitriou Katsampis, ventured away from Karitsa and settled in Geraki where he raised his family.  He and his descendants in effect became the first Katsampises of Geraki.  Though Ioannis had three sons Nikolaos b. 1829, Dimitrios b. 1835, and Pantelis b. 1838, only Nikolaos appears to have produced a family of his own with a local girl known only by her first name Panagiota. He later was to remarry another woman named Patra.

While the name Katsampis soon extinguished in this branch as subsequent male heirs did not father sons, 49 descendants of Ioannis have been traced in Geraki and abroad, including the Poulimenos and Katsiroumpas in the United States and the large Mitris clan in Australia.

Charted below are seven generations of known descendants of Ioannis Katsampis through the years from 1820s until the 1960s.Descendants of
Ioannis Dimitriou Katsampis

(Grandson of forefather of Katsambis clan of Karitsa)


Generation 1

1. Ioannis Dimitriou Katsampis was born in Karitsa of Lakonia.

Children of Ioannis Dimitriou Katsampis:
  
i.
  
2.
  
Nikolaos (Nikolas) Ioanni Katsampis was born 1829 in Karitsa of Lakonia and died in Geraki of Lakonia
  
ii.
  

  
Dimitrios Ioanni Katsampis was born 1835 in Karitsa of Lakonia
  
iii.
  

  
Pantelis Ioanni Katsampis was born 1838 in Karitsa of LakoniaGeneration 2

2. Nikolaos (Nikolas) Ioanni Katsampis was born 1829 in Karitsa of Lakonia and died in Geraki of Lakonia. He married Panagiota `Katsampena` ?. She died in Geraki of Lakonia. He married Patra `Katsampena` ?. She died in Geraki of Lakonia.

Children of Nikolaos (Nikolas) Ioanni Katsampis and Patra `Katsampena` ?:
  
i.
  
3.
  
Theodoros Nikolaou Katsampis was born 1862 in Geraki of Lakonia and died 14 Jul 1921 in Geraki of Lakonia

Children of Nikolaos (Nikolas) Ioanni Katsampis and Panagiota `Katsampena` ?:
  
ii.
  
4.
  
Ioannis (Giannis) Nikolaou Katsampis was born 1852 in Geraki of Lakonia and died 17 Aug 1924 in Geraki of LakoniaGeneration 3

3. Theodoros Nikolaou Katsampis was born 1862 in Geraki of Lakonia and died 14 Jul 1921 in Geraki of Lakonia. He married Maria (Maroula) Spyrou Katsaris. She was born 29 Oct 1871 in Geraki of Lakonia and died 26 Nov 1934 in Geraki of Lakonia, daughter of Spyros Katsaris.

Children of Theodoros Nikolaou Katsampis and Maria (Maroula) Spyrou Katsaris:
  
i.
  

  
Patra Theodorou Nikolaou Katsampis was born 01 Jan 1900 in Geraki of Lakonia
  
ii.
  

  
Panagiota Theodorou Nikolaou Katsampis was born 08 Oct 1901 in Geraki of Lakonia
  
iii.
  

  
Evangelia (Vangelio) Theodorou Nikolaou Katsampis was born 19 Oct 1908 in Geraki of Lakonia
  
iv.
  

  
Nikolaos (Nikolas) Theodorou Nikolaou Katsampis was born 18 Aug 1911 in Geraki of Lakonia

4. Ioannis (Giannis) Nikolaou Katsampis was born 1852 in Geraki of Lakonia and died 17 Aug 1924 in Geraki of Lakonia. He married ? `Katsampaina-Gerakitissa` ?. She died in Geraki of Lakonia. He married Panagiota Athanasiou Dalianis 08 May 1883. She was born 1867 in Geraki of Lakonia and died 12 Aug 1928 in Geraki of Lakonia, daughter of Athanasios (Thanasis) Dalianis.

Children of Ioannis (Giannis) Nikolaou Katsampis and Panagiota Athanasiou Dalianis:
  
i.
  

  
Petroula Ioanni Nikolaou Katsampis was born 1884 in Geraki of Lakonia
  
ii.
  

  
Panagiotis Ioanni Nikolaou Katsampis was born 1889 in Geraki of Lakonia
  
iii.
  
5.
  
Stamatia (Stamata) Ioanni Nikolaou Katsampis was born 1897 in Geraki of Lakonia

Children of Ioannis (Giannis) Nikolaou Katsampis and ? `Katsampaina-Gerakitissa` ?:
  
iv.
  
6.
  
Maria (Maroulitsa) Ioanni Nikolaou Katsampis was born in Geraki of LakoniaGeneration 4

5. Stamatia (Stamata) Ioanni Nikolaou Katsampis was born 1897 in Geraki of Lakonia. She married ? Chronis. He died in Geraki of Lakonia.

Children of Stamatia (Stamata) Ioanni Nikolaou Katsampis and ? Chronis:
  
i.
  
7.
  
Dimitrios Chronis

6. Maria (Maroulitsa) Ioanni Nikolaou Katsampis was born in Geraki of Lakonia. She married Georgios Poulimenos. He was born in Geraki of Lakonia, son of ? Poulimenos.

Children of Maria (Maroulitsa) Ioanni Nikolaou Katsampis and Georgios Poulimenos:
  
i.
  
8.
  
Styliani Georgiou Poulimenos was born in Geraki of Lakonia and died in Ballarat, Victoria, Australia
  
ii.
  
9.
  
Dimitrios Georgiou Poulimenos was born in Geraki of Lakonia
  
iii.
  
10.
  
Stavros Georgiou Poulimenos was born in Geraki of Lakonia
  
iv.
  
11.
  
Anastasios Georgiou Poulimenos was born 29 Apr 1894 in Geraki of Lakonia and died Dec 1967 in Hamilton, Butler, OhioGeneration 5

7. Dimitrios Chronis.

Children of Dimitrios Chronis:
  
i.
  

  
Georgios Dimitriou Chronis was born in Geraki of Lakonia

8. Styliani Georgiou Poulimenos was born in Geraki of Lakonia and died in Ballarat, Victoria, Australia. She married Georgios Kosma Georgiou Mitris. He was born in Geraki of Lakonia, son of Kosmas Georgiou Mitris.

Children of Styliani Georgiou Poulimenos and Georgios Kosma Georgiou Mitris:
  
i.
  
12.
  
Martha Georgiou Kosma Mitris was born in Geraki of Lakonia
  
ii.
  
13.
  
Kosmas Georgiou Kosma Mitris was born in Geraki of Lakonia
  
iii.
  
14.
  
Alexandros (Alexis) Georgiou Kosma Mitris was born in Geraki of Lakonia
  
iv.
  
15.
  
Periklis Georgiou Kosma Mitris was born in Geraki of Lakonia and died in Adelaide, South Australia
  
v.
  
16.
  
Nikitas Georgiou Kosma “Bodosáki” Mitris was born in Geraki of Lakonia and died in Adelaide, South Australia
  
vi.
  

  
Ioannis (Giannis) Georgiou Kosma Mitris was born in Geraki of Lakonia
  
vii.
  
17.
  
Despoina Georgiou Kosma Mitris was born 10 Apr 1922 in Geraki of Lakonia and died 31 Jul 2008 in Adelaide, South Australia
  
viii.
  
18.
  
Nikolaos Georgiou Kosma Mitris was born 15 May 1923 in Geraki of Lakonia and died in Adelaide, South Australia
  
ix.
  
19.
  
Mariori-Areti Georgiou Kosma Mitris was born 20 Oct 1924 in Geraki of Lakonia and died 07 Jul 2003 in Geraki of Lakonia

9. Dimitrios Georgiou Poulimenos was born in Geraki of Lakonia. He married Georgia Panagioti Ioanni Georgantonis. She was born in Agios Dimitrios of Lakonia, daughter of Panagiotis Ioanni Nikolaou Georgantonis and Ioanna (Giannoula) Antoni Kyriakou Batsakis.

Children of Dimitrios Georgiou Poulimenos and Georgia Panagioti Ioanni Georgantonis:
  
i.
  
20.
  
Maria Dimitriou Georgiou Poulimenos was born in Geraki of Lakonia
  
ii.
  
21.
  
Antigoni Dimitriou Georgiou Poulimenos was born in Geraki of Lakonia

10. Stavros Georgiou Poulimenos was born in Geraki of Lakonia. He married Zafeiro Antonakis. She was born in Geraki of Lakonia.

Children of Stavros Georgiou Poulimenos and Zafeiro Antonakis:
  
i.
  
22.
  
Maria (Gogo) Stavrou Georgiou Poulimenos was born in Geraki of Lakonia

11. Anastasios Georgiou Poulimenos was born 29 Apr 1894 in Geraki of Lakonia and died Dec 1967 in Hamilton, Butler, Ohio. He married Antonia (Antonitsa) Panagioti Christou Zitsas 20 Feb 1922 in Butler County, Ohio. She was born 15 Nov 1891 in Geraki of Lakonia and died Nov 1985 in Chicago, Cook, Illinois, daughter of Panagiotis Christou Zitsas and Adamantia (Diamanto) Nikolaou Athanasiou Doulfas.

Children of Anastasios Georgiou Poulimenos and Antonia (Antonitsa) Panagioti Christou Zitsas:
  
i.
  
23.
  
Maria Anastasiou Georgiou Poulimenos was born 11 Aug 1924 in Lebanon, Warren, Ohio and died 29 Jun 2001 in Chicago, Cook, Illinois
  
ii.
  
24.
  
Adamantia (Diamanto) Anastasiou Georgiou Poulimenos was born 1925 in Hamilton, Butler, Ohio
  
iii.
  

  
Georgios Anastasiou Georgiou Poulimenos was born 1927 in Hamilton, Butler, Ohio and died 23 Dec 1930 in Hamilton, Butler, Ohio
  
iv.
  
25.
  
Panagiotis Anastasiou Georgiou Poulimenos was born 1928 in Hamilton, Butler, Ohio and died 2006 in Hamilton, Butler, OhioGeneration 6

12. Martha Georgiou Kosma Mitris was born in Geraki of Lakonia. She married Ioannis (Giannis) Nikias.

13. Kosmas Georgiou Kosma Mitris was born in Geraki of Lakonia. He married Kleanthi Moiropoulos. She was born in Geraki of Lakonia.

14. Alexandros (Alexis) Georgiou Kosma Mitris was born in Geraki of Lakonia. He married Maria (Marika) Georgiou Christou `Pofolos` Katsampis. She was born 26 Oct 1936 in Karitsa of Lakonia, daughter of Georgios Christou Markou “Macherítsas” Katsampis and Chrysoula Nikolaou Panagioti Antonis.

Children of Alexandros (Alexis) Georgiou Kosma Mitris and Maria (Marika) Georgiou Christou `Pofolos` Katsampis:
  
i.
  

  
? Alexandrou Georgiou Mitris was born in Geraki of Lakonia
  
ii.
  

  
? Alexandrou Georgiou Mitris was born in Geraki of Lakonia

15. Periklis Georgiou Kosma Mitris was born in Geraki of Lakonia and died in Adelaide, South Australia. He married Vasiliki Kalogerakis. She was born in Agioi Anargyroi (Zoupena) of Lakonia.

Children of Periklis Georgiou Kosma Mitris and Vasiliki Kalogerakis:
  
i.
  

  
Ioannis (John) Perikli Georgiou Mitris was born in Adelaide, South Australia and died in Adelaide, South Australia
  
ii.
  
26.
  
Georgios (George) Perikli Georgiou Mitris was born 26 Feb 1958 in Adelaide, South Australia and died 11 Oct 2008 in Adelaide, South Australia

16. Nikitas Georgiou Kosma “Bodosáki” Mitris was born in Geraki of Lakonia and died in Adelaide, South Australia. He married Athanasia Kapsas. She was born in Thessaloniki.

17. Despoina Georgiou Kosma Mitris was born 10 Apr 1922 in Geraki of Lakonia and died 31 Jul 2008 in Adelaide, South Australia. She married Athanasios (Thanasis) Iliopoulos. He was born in Sparti of Lakonia and died in Adelaide, South Australia.

Children of Despoina Georgiou Kosma Mitris and Athanasios (Thanasis) Iliopoulos:
  
i.
  

  
Christos Athanasiou Iliopoulos
  
ii.
  
27.
  
Stavroula Athanasiou Iliopoulos
  
iii.
  
28.
  
Styliani (Stella) Athanasiou Iliopoulos
  
iv.
  
29.
  
Sofia (Sophie) Athanasiou Iliopoulos
  
v.
  
30.
  
Christina Athanasiou Iliopoulos
  
vi.
  
31.
  
Nikoleta (Niki) Athanasiou Iliopoulos
  
vii.
  

  
Vasileios (Bill) Athanasiou Iliopoulos
  
viii.
  

  
Aikaterini (Katerina) Athanasiou Iliopoulos
  
ix.
  

  
Antonia Athanasiou Iliopoulos

18. Nikolaos Georgiou Kosma Mitris was born 15 May 1923 in Geraki of Lakonia and died in Adelaide, South Australia. He married Aikaterini (Katerina) Dimitriou Christou Vlachos 30 Nov 1952 in Geraki of Lakonia. She was born 02 Jun 1935 in Kakavouri, Geraki of Lakonia, daughter of Dimitrios Christou Ioanni Vlachos and Metaxia Panagioti Piliouras.

Children of Nikolaos Georgiou Kosma Mitris and Aikaterini (Katerina) Dimitriou Christou Vlachos:
  
i.
  
32.
  
Styliani (Stella) Nikolaou Georgiou Mitris was born 15 Sep 1953 in Geraki of Lakonia
  
ii.
  
33.
  
Georgios (George) Nikolaou Georgiou Mitris was born 16 Dec 1955 in Adelaide, South Australia
  
iii.
  
34.
  
Dimitrios (Jim) Nikolaou Georgiou Mitris was born 21 Sep 1960 in Adelaide, South Australia

19. Mariori-Areti Georgiou Kosma Mitris was born 20 Oct 1924 in Geraki of Lakonia and died 07 Jul 2003 in Geraki of Lakonia. She married Athanasios (Thanasis) Panagioti Dimitri `Raftakis` Vratis 05 Nov 1950 in Geraki of Lakonia. He was born 26 Jun 1910 in Geraki of Lakonia, son of Panagiotis Dimitriou Panagioti Vratis and Aikaterini (Katerina) Panagioti Panagioti Kanellis.

Children of Mariori-Areti Georgiou Kosma Mitris and Athanasios (Thanasis) Panagioti Dimitri `Raftakis` Vratis:
  
i.
  

  
Panagiotis Athanasiou Panagioti Vratis was born 04 Aug 1951 in Geraki of Lakonia
  
ii.
  
35.
  
Aikaterini (Rina) Athanasiou Panagioti Vratis was born 05 Sep 1952 in Geraki of Lakonia
  
iii.
  
36.
  
Styliani Athanasiou Panagioti Vratis was born 23 Aug 1956 in Geraki of Lakonia
  
iv.
  

  
Georgios Athanasiou Panagioti Vratis was born 04 Feb 1962 in Geraki of Lakonia

20. Maria Dimitriou Georgiou Poulimenos was born in Geraki of Lakonia. She married Panagiotis Adamantiou Ioanni Zachos. He was born 29 Mar 1931 in Geraki of Lakonia, son of Adamantios (Diamantis) Ioanni Zachos and Panagiota Michail Georgiou `Mavrógiannis` Giannes.

Children of Maria Dimitriou Georgiou Poulimenos and Panagiotis Adamantiou Ioanni Zachos:
  
i.
  

  
Adamantios (Diamantis) Panagioti Adamantiou Zachos was born in Geraki of Lakonia
  
ii.
  
37.
  
Panagiota Panagioti Adamantiou Zachos was born in Geraki of Lakonia
  
iii.
  
38.
  
Georgia Panagioti Adamantiou Zachos was born in Geraki of Lakonia

21. Antigoni Dimitriou Georgiou Poulimenos was born in Geraki of Lakonia. She married Dimitrios Piliouras.

Children of Antigoni Dimitriou Georgiou Poulimenos and Dimitrios Piliouras:
  
i.
  
39.
  
Anastasios (Tasos) Dimitriou Piliouras
  
ii.
  
40.
  
Angeliki Dimitriou Piliouras

22. Maria (Gogo) Stavrou Georgiou Poulimenos was born in Geraki of Lakonia. She married Georgios Kormpakis.

Children of Maria (Gogo) Stavrou Georgiou Poulimenos and Georgios Kormpakis:
  
i.
  

  
Ioannis (Giannis) Georgiou Kormpakis
  
ii.
  
41.
  
Stavroula Georgiou Kormpakis

23. Maria Anastasiou Georgiou Poulimenos was born 11 Aug 1924 in Lebanon, Warren, Ohio and died 29 Jun 2001 in Chicago, Cook, Illinois. She married Ioannis (Giannis) Katsiroumpas. He was born 12 Feb 1925 in Chicago, Cook, Illinois and died Aug 1987 in Chicago, Cook, Illinois.

Children of Maria Anastasiou Georgiou Poulimenos and Ioannis (Giannis) Katsiroumpas:
  
i.
  
42.
  
Vasileios (Vasilis) Ioanni Katsiroumpas was born in Chicago, Cook, Illinois
  
ii.
  
43.
  
Anastasios (Tasos) Ioanni Katsiroumpas was born in Chicago, Cook, Illinois
  
iii.
  
44.
  
Theresa Ioanni Katsiroumpas was born in Chicago, Cook, Illinois

24. Adamantia (Diamanto) Anastasiou Georgiou Poulimenos was born 1925 in Hamilton, Butler, Ohio. She married Spyros Cappony. He was born 1923 in Gary, Lake, Indiana.

Children of Adamantia (Diamanto) Anastasiou Georgiou Poulimenos and Spyros Cappony:
  
i.
  
45.
  
Georgios David Spyrou Cappony was born in Gary, Lake, Indiana
  
ii.
  
46.
  
Stavroula Spyrou Cappony was born in Gary, Lake, Indiana
  
iii.
  
47.
  
Nikolaos (Nikolas) Spyrou Cappony was born in Gary, Lake, Indiana
  
iv.
  
48.
  
Antonia Spyrou Cappony was born in Gary, Lake, Indiana

25. Panagiotis Anastasiou Georgiou Poulimenos was born 1928 in Hamilton, Butler, Ohio and died 2006 in Hamilton, Butler, Ohio. He married Jean Smith. She was born 1928.

Children of Panagiotis Anastasiou Georgiou Poulimenos and Jean Smith:
  
i.
  
49.
  
Steve Panagioti Anastasi Poulimenos was born 1951 in Hamilton, Butler, Ohio
  
ii.
  

  
Timothy Panagioti Anastasi Poulimenos was born 1956 in Hamilton, Butler, Ohio
  
iii.
  

  
Michael Panagioti Anastasi Poulimenos was born 1964 in Hamilton, Butler, OhioGeneration 7

26. Georgios (George) Perikli Georgiou Mitris was born 26 Feb 1958 in Adelaide, South Australia and died 11 Oct 2008 in Adelaide, South Australia. He married Gedi ?.

27. Stavroula Athanasiou Iliopoulos. She married Spyros Linardakis.

28. Styliani (Stella) Athanasiou Iliopoulos. She married Nikolaos Voutianitis.

29. Sofia (Sophie) Athanasiou Iliopoulos. She married Tim Papafilopoulos.

30. Christina Athanasiou Iliopoulos. She married ? Tsigkaris.

31. Nikoleta (Niki) Athanasiou Iliopoulos. She married Nikolaos Koutsovasilis.

32. Styliani (Stella) Nikolaou Georgiou Mitris was born 15 Sep 1953 in Geraki of Lakonia. She married Evangelos Georgiou Drakopoulos 12 May 1974. He was born 07 Feb 1948.

33. Georgios (George) Nikolaou Georgiou Mitris was born 16 Dec 1955 in Adelaide, South Australia. He married Amanda Parkin. She was born 02 Nov 1960.

34. Dimitrios (Jim) Nikolaou Georgiou Mitris was born 21 Sep 1960 in Adelaide, South Australia. He married Judy Paulit 03 May 1984 in Adelaide, South Australia. She was born 08 Mar 1961 in Adelaide, South Australia.

35. Aikaterini (Rina) Athanasiou Panagioti Vratis was born 05 Sep 1952 in Geraki of Lakonia. She married Panagiotis (Peter) Anastasiou Nikolaou Antonis. He was born 06 Dec 1945 in Karitsa of Lakonia, son of Anastasios Nikolaou Panagioti Antonis and Sousana Anastasiou Panteli “Loukás” Malavazos.

36. Styliani Athanasiou Panagioti Vratis was born 23 Aug 1956 in Geraki of Lakonia. She married Fotis Floros.

37. Panagiota Panagioti Adamantiou Zachos was born in Geraki of Lakonia. She married Panagiotis Leontopoulos. He was born in Filisi of Lakonia.

38. Georgia Panagioti Adamantiou Zachos was born in Geraki of Lakonia. She married Efstathios Stathakis.

39. Anastasios (Tasos) Dimitriou Piliouras. He married Evgenia Christou.

40. Angeliki Dimitriou Piliouras. She married Antoniοs Mourgelas.

41. Stavroula Georgiou Kormpakis. She married Christos Boutsalis. He was born in Apidia of Lakonia.

42. Vasileios (Vasilis) Ioanni Katsiroumpas was born in Chicago, Cook, Illinois. He married Beth ?.

43. Anastasios (Tasos) Ioanni Katsiroumpas was born in Chicago, Cook, Illinois. He married Laura ?. He married Kim ?.

44. Theresa Ioanni Katsiroumpas was born in Chicago, Cook, Illinois. She married Lou Brocollo.

45. Georgios David Spyrou Cappony was born in Gary, Lake, Indiana. He married Karen Reid.

46. Stavroula Spyrou Cappony was born in Gary, Lake, Indiana. She married Phillip Stroud.

47. Nikolaos (Nikolas) Spyrou Cappony was born in Gary, Lake, Indiana. He married Linda ?.

48. Antonia Spyrou Cappony was born in Gary, Lake, Indiana. She married Harold Peskin.

49. Steve Panagioti Anastasi Poulimenos was born 1951 in Hamilton, Butler, Ohio. He married Linda Skidmore.

Δεν υπάρχουν σχόλια: