Follow by Email

Συνολικες προβολες

Ο καιρός στο χωριό μας

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Δημήτρης Λεων. Κατσάμπης, Έκπρόσωπος Κοινότητας Καρίτσας

Ο Δημήτρης υπογράφει
μετά την ορκωμοσία του
ως τοπικός εκπρόσωπος
Καρίτσας
Οι φωτογραφίες είναι
ευγενική προσφορά
του Μιχάλη Λεϊμονίτη
Δημήτρης Λ. Κατσάμπης
Συγχαρητήρια στο νεαρό 28χρονο Δημήτρη Λεωνίδα Κατσάμπη ο οποίος, από την 1 Ιανουαρίου του 2011, αναλαμβάνει την τοπική ηγεσία της κοινότητας της Καρίτσας ως ο μοναδικός εκπρόσωπος του χωριού στο νέο Δήμο Ευρώτα.

Από εκείνη την ημέρα, ο Δήμος Γερονθρών, στον οποίο η Καρίτσα θεωρούταν εκτιμώμενο κομμάτι και άνηκε εδώ και έντεκα χρόνια, περνάει πλέον στα βιβλία της ιστορίας εφόσον εφαρμόζεται το καινούργιο πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης και συναθροίζεται στον ευρύτερο Δήμο Ευρώτα όπου οι υποδιαιρέσεις μετονομάζονται δημοτικές ενότητες και στη συνέχεια οι ακόμη μικρότερες υπό-υποδιαιρέσεις αυτών λέγονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες. Η Καρίτσα με πληθυσμό 228 (λιγότερους από 300) αποκαλείται τοπική κοινότητα της δημοτικής ενότητας Γερονθρών του δήμου Ευρώτα και δικαιούται μόνο έναν τοπικό εκπρόσωπο, το Δημήτρη Κατσάμπη, ενώ το Γεράκι με μεγαλύτερο πληθυσμό, 1341, θα έχει κι αυτό δική του τοπική κοινότητα, αλλά με τριμελές συμβούλιο και πρόεδρο, το Νίκο Σακελλαρίου. Όπως η Καρίτσα, οι δύο υπόλοιπες κοινότητες της ενότητας Γερονθρών, το Αλεποχώρι και η Καλλιθέα, έχουν κι αυτές «μονομελές συμβούλια» με τοπικούς εκπροσώπους το Χρήστο Γεωργοστάθη και Λεωνίδα Γιάκα αντίστοιχα, όλοι από το συνδυασμό του Φίλιππου Πήλιουρα «Κεντρική Λακωνία - Δύναμη Ανάπτυξη».

Σύμφωνα με τις αυτοδιοικητικές μεταρρυθμίσεις, γνωστές ως «Πρόγραμμα Καλλικράτη», εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας αναδεικνύεται ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου ο Δημήτρης (78 ψήφους), υποψήφιος του συνδυασμού «Δύναμη Ανάπτυξη», κατέκτησε τη θέση του μοναδικού εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καρίτσας από τον Παναγιώτη Χαγιά (61 ψήφους), συνάδελφο από τον ίδιο συνδυασμό, και το Βαγγέλη Τσολομίτη (21 ψήφους), από το συνδυασμό του Γιάννη Γρυπιώτη «Σύγχρονη Κοινωνία».


Ο Δημήτρης ακολουθεί τα αχνάρια του αείμνηστου πατέρα του, Λεωνίδα Κατσάμπη, ο οποίος είχε αναδειχτεί πρώτος πρόεδρος του χωριού στη μεταπολιτευτική περίοδο έπειτα από την πτώση του στρατιωτικού καθεστώτος στη δεκαετία του '70. Ο Λεωνίδας, 35 χρονών, εκλέχτηκε στις 30 Μαρτίου 1975, ορκίστηκε στις 23 Μαΐου, και υπηρέτησε δύο θητείες 1975-1982 όποτε αντικαταστάθηκε από τον Παναγιώτη Αντωνίου.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά από την πρώτη εκλογή του πατέρα του, ο Δημήτρης εκλέγεται στις 7 Νοεμβρίου 2010, ορκίζεται στις 18 Δεκεμβρίου, και από την αρχή του 2011 αναλαμβάνει την ηγεσία του χωριού σε μια ίσως πιο κρίσιμη φάση με την πρόκληση να εκπληρώσει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα καθηκόντων και ευθυνών που συνοψίζονται παρακάτω:

  
Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου

Ο Δημήτρης, ως εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Καρίτσας, θα μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Ευρώτα με δικαίωμα ψήφου μόνο όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την τοπική κοινότητα Καρίτσας. Ωστόσο, παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις και χρονοβόρες ευθύνες, η θέση ουσιαστικά είναι τιμητική, η μόνη αποζημίωση τα οδοιπορικά. Ο νεαρός ηγέτης θα χρειαστεί, κι έχει την πεποίθηση ότι όντως θα έχει, την καλή θέληση και στήριξη από κάθε συγχωριανό προκειμένου αποτελεσματικά να υποστηρίζει στους κρατούντες του νεοσύστατου δήμου τις ανάγκες και επιθυμίες της Καρίτσας.
 

Συγκεκριμένες Αρμοδιότητες
Ως εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Καρίτσας, θα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμοδίου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,

β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,

γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτό τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,

δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται για αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,

ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, εάν κι όταν το χωριό αποκτήσει παιδική χαρά, και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,

στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, την συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,

ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά την διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,

η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της Καρίτσας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στο δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,

θ) Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.

Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για μια σειρά από καθήκοντα που σε μεγαλύτερα χωριά και κωμοπόλεις
πληρούν πολυμελές τοπικά συμβούλια, μεταξύ των οποίων:

α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στο χωριό.

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στο χωριό

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση του χωριού

δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της Καρίτσας

ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της κοινότητας της Καρίτσας

στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας της Καρίτσας.

Επιπροσθέτως:

 • Με αιτιολογημένη αίτηση, ο τοπικός εκπρόσωπος εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».
 • Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του τοπικού εκπροσώπου.
 • Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του χωριού. 
 • Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει σε τοπικούς εκπροσώπους την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από:
α) την έκδοση κανονιστικών πράξεων,
β)την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
γ)την σύναψη δανείων,
δ)την σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και

ε)τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού.
 • Με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για την γραμματειακή εξυπηρέτηση του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.
Συνέλευση κατοίκων Καρίτσας

Με ευθύνη του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας Καρίτσας σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς :

α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους

β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου

γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα.

δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας

ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και

στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα.

Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.

Προϋπολογισμός τοπικής κοινότητας Καρίτσας

Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου

 • Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στον εκπρόσωπό της έως το τέλος Ιουνίου.
 • Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.
 • Η οικονομική επιτροπή εξετάζει:
α)αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα
β)αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και
γ)αν οι δαπάνες είναι νόμιμες.

Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία β) και γ) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια. Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δημοτική κοινότητα. Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής και δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.

 • Ο τοπικός εκπρόσωπος ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
 • Για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, ο τοπικός εκπρόσωπος καλεί τους κοινωνικούς φορείς της τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν ο τοπικός εκπρόσωπος δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.
Διαδικασία υλοποίησης προτάσεων εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
 • Οι προτάσεις του τοπικού εκπροσώπου διαβιβάζονται στον δήμαρχο . Ο δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμοδίων οργάνων του δήμου τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα τον τοπικό εκπρόσωπο μέσα σε ένα (1) μήνα.
 • Τα αρμόδια όργανα μπορούν:
α) να επιστρέψουν την πρόταση του εκπροσώπου με παρατηρήσεις για επανεξέταση τυχόν του θέματος,
β) να την παραπέμψουν στο δημοτικό συμβούλιο,
γ) να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του δήμου οφείλουν να ενημερώνουν τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις προτάσεις του.
 

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο τοπικός εκπρόσωπος δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρμόδιου αντιδημάρχου.


Δημοτικό Συμβούλιο

Το πρώτο συμβούλιο του νεοσύστατου δήμου Ευρώτα αποτελείται από τους παρακάτω εκπροσώπους από τις αντίστοιχες δημοτικές ενότητες και κοινότητες

Ο Δήμαρχος
ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ

1.ΧΡΗΣΤΟΥ-ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Παναγιώτη
2.ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
3.ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΟΥΣ

1.ΒΕΡΔΟΣ ΔΗΜΟΣ του Γεωργίου
2. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
3.ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
4.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
5.ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ-ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Γεωργίου
6.ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ συζ. Ιωάννη
7.ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
8.ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη
9.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Βούλα) του Ιωάννη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ

1.ΠΟΛΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Πλούτωνος
3.ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Παναγιώτη
4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΑΜΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αριστείδη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΑΤΩΝ

1.ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αλεξάνδρου
2.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χρήστου
3.ΣΠΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Γεωργίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ

1.ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου
2.ΜΕΝΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Χρήστου
3 .ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου
4 .ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
5.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου
6 .ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Βασιλείου
7 .ΜΟΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου
8 .ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

1.ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
2.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
3.ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανάργυρου
4.ΤΟΥΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου
5.ΧΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Γεωργίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ

1. ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία
2. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη
3.ΓΟΥΣΓΟΥΛΑ ΣΚΑΛΚΟΥ ΑΓΑΠΗ του Αναστασίου
4.ΛΕΙΜΟΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου
5.ΛΙΝΑΡΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΡΑΚΟΣ

1.ΚΟΥΛΕΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΠΡΑΓΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
3. ΠΡΑΓΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

1. ΜΠΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
3.ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ ΜΗΝΑΣ του Χρήστου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ

1.ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παντελή (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΙΔΕΑΣ

1.ΔΗΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Πολυζώη (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΩ (ΜΑΤΙΝΑ) του Χρήστου
3.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

1.ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου
3.ΚΛΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ

1.ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Δημητρίου (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΝΤΑΜΑ

1.ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Νικολάου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
3.ΝΙΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΙΟΥ

1.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου
3.ΔΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του Περικλή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

1.ΧΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κυριάκου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του Σταματίου
3.ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαραλάμπους

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ

1.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου
3.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ

1.ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σωτηρίου (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΙΟΥ

1. ΒΕΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη
3.TΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΟΥΣ

1.ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Γεωργίου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Σταύρου
3.ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1.ΓΙΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ιωάννη (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΙΤΣΑΣ

1.ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λεωνίδα (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

1.ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Καμαρινού
3.ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ

1.ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Δημητρίου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου
3.ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΙΟΥ

1.ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σαράντου (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΗΜΟΝΑ

1. ΣΚΑΛΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παναγιώτη
3.ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΥ ΣΤΑΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Δημητρίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΤΙΑΣ

1.ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
3.ΑΓΛΑΜΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΑΤΩΝ

1.ΛΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΜΠΟΥΤΣΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Νικολάου
3.ΖΩΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1.ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
3.ΚΟΥΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ

1. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3.ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευστρατίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: