Follow by Email

Συνολικες προβολες

Ο καιρός στο χωριό μας

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Φορέας καλών ειδήσεων ο Γρυπιώτης στην Καρίτσα: Τον Αύγουστο έρχεται το νερό από το Παλιόκαστρο

Στην χιονισμένη Καρίτσα μετέβη το απόγευμα της Τρίτης 13 Μαρτίου ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Γιάννης Γρυπιώτης προκειμένου να ανακοινώσει προσωπικά και επί τόπου τα πολυαναμενόμενα πλέον νέα ότι αν όλα πάνε σύμφωνα με τις προβλέψεις του, μέσα σε 150 μέρες, σταθερή συνεχή ροή με νερό από το Παλιόκαστρο θα ρέει μέσω του υδρευτικού δικτύου της Καρίτσας και θα τροφοδοτεί σε αδιάκοπη βάση τη ζήτηση από κάθε σπίτι στο χωριό.

Η ιστορική για το χωριό μας συμφωνία ποσού €101.695,49 είχε επίσημα υπογραφτεί λίγες ώρες νωρίτερα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου στη Σκάλα μεταξύ του ίδιου εκ μέρους του δήμου Ευρώτα και του κ. Γεωργίου Αρώνη για λογαριασμό της αναδόχου εταιρίας.


Μεταξύ των όρων της σύμβασης προβλέπεται ρητώς ότι το έργο θα εκτελεστεί με προθεσμία 150 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής. Ημερομηνία έναρξης του έργου ορίστηκε η ίδια μέρα, 13 Μαρτίου 2012, και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης, η Κυριακή 12 Αυγούστου2012.


Λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων όπως και καλών βροχών το τελευταίο διάστημα, η δεξαμενή στου Νταρίβα τη στιγμή τούτη βρίσκεται γεμάτη και έχει υπερχειλίσει, αλλά από τα μέσα του Αυγούστου το όφελος από το νέο έργο θα είναι τεράστιο και πολύ απαραίτητο για το χωριό.


Με την σύμβαση επίσης ορίζονται ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ του Δήμου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου, ως εξής:


  • Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας
  • Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 15% η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου
  • Ως μέση ημερησία αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης
  • Οι οριζόμενες ποινικές ρήτρες για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν θα υπερβούν συνολικά το ποσοστό 6% του συνολικού ποσού
Ο κ. Αρώνης για λογαριασμό της αναδόχου εταιρίας δήλωσε ότι:

  • Έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και κατέθεσε εγγυητική επιστολή ποσού €4.445,00 για την καλή εκτέλεση του έργου
  • Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων
  • Έλαβε γνώση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων με τους οποίους θα συμμορφωθεί και θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
Iατρείο και κέντρο νεότητας
Στο μεταξύ, κατά την σύντομη παραμονή του στο χωριό, σε συζητήσεις που είχε με τον κ. Δημήτρη Κατσάμπη, εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας, και τους κ.κ. Σπύρο Ροζακλή και Νικόλαο Τούντα, εκπρόσωπους του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καριτσιωτών, ο κ. Γρυπιώτης έκανε γνωστό ότι σκοπεύει να ξεκινήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες αποχαρακτιρισμού του παλαιού σχολείου που βρίσκεται κάτω από την πλατεία προκειμένου να χρησιμεύσει ως ιατρείο και κέντρο νεότητας. Στην πρώτη φάση ένα ποσό  €7.000 θα χορηγηθεί για αυτό το έργο, ξεκινώντας με τη βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: