Follow by Email

Συνολικες προβολες

Ο καιρός στο χωριό μας

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Ιστορικά ντοκουμέντα: Επιστολή Κολοκοτρώνη προς Γεωργάκη Δρίβα


Τα Οικογενειακά Δέντρα του Νότιου Πάρνωνα εξετάζουν ιστορικά ντοκουμέντα που σχετίζονται με τα μέρη μας.

Παρακάτω αναδημοσιεύουμε (από το Αρχείο Αγωνιστών, Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας,, φακ. Ι. Ευγενίδη) επιστολή του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, με ημερομηνία 24 Αυγούστου 1832, προς τους αδελφούς Ευγενίδη και τον καπετάν Γεωργάκη Δρήβα. Οι αδελφοί Ευγενίδη είναι ο Ιωάννης και ο Ανδρέας από τη Μονεμμβασία, ενώ ο Δρίβας, μερικές φορές αναφερότανε επίσης και ως Ντρίβας ακόμη και Τρίβας, είναι ο οπλαρχηγός Γιωργάκης Δρίβας από την Κρεμαστή ο οποίος χρημάτισε πρωτοπαλίκαρο του Κολοκοτρώνη, προσφέροντας μεγάλες υπηρεσίες κατά την διάρκεια της επανάστασης. Σύμφωνα με κάποιες άλλες αναφορές o Γεωργάκης Δρίβας προερχόταν από τη Ρηχιά.


Προς τους Κυρίους Αδελφούς Ευγενίδην και Κ. Γεωργάκην Ντρίβαν

  Αφ' ου όλη Πελοπόννησος ευρίσκεται προ τόσου καιρού εις κίνησιν κατά της βίας και παρανομίας, και με την επιθυμίαν να επανακαλεσθή η γενική ειρήνη, και η ένωσις του έθνους, ευρισκόμεθα εις απορίαν πώς και η επαρχία της Μονεμβασίας (έμεινεν;) αδιάφορος εις αυτόν τον αγώνα . Γνωρίζετε καλά τα έως σήμερον, ευρίσκεται εις ακμήν του να φθάσωσι το επιθυμητόν τέλος των τα πράγματά μας. Όλοι οι οπλαρχηγοί της στερεάς (κατά;) προ πολλού εις τούτο, και επί τούτω έρχονται ήδη κατά την Αργολίδα και οι αρχηγοί Κ. Τζαβέλας και Μα(γ;)ρας ευρισκόμενοι προ ημερών ο μεν εις Τριπολιτσάν, ο δε εις Κορινθίαν δι' αυτό το τέλος προς τούτο το μέρος και οι Πελοποννήσιοι αρχηγοί. Δια να μην ευρεθήτε όθεν και σεις ασυντελείς, δια τούτο λαμβάνοντες την παρούσαν μου να πάρετε και σεις εκατόν στρατιώτας, και να έλθετε όπου συναχθώσι και οι λοιποί, άμα δε γινήτε έτοιμοι, μαζί και ο Κ. Ευγενίδης, θέλετε μας ειδοποιήσει ευθύς δια να σας ειπώ πού να έλθετε, θέλω δε ευρίσκομαι εις τούτα τά μέρη. Εν τοσούτω επαναλαμβάνω να σας ειπώ: ότι να μη φανήτε και τώρα αδιάφοροι, διότι δε θέλει να σας μένει μετά ταύτα κανένα δικαιολόγημα. Ο σκοπός μας ήδη ότε (;) από τα καταστρεπτικά στρατεύματα η Τριπολιτσά δεν είναι, ει μη η ένωσις του έθνους, δια να μην ευρεθώμεν εις την οποίαν ήδη διακείμεθα αθλιεστάτην κατάστασιν όταν φθάσει η επιτροπή του βασιλέως.
 

Σας ασπάζομαι
Την 24 Αυγούστου 1832 εν Αστέρι
Εις την έγκρισιν της επιτροπής
 

Ο Αρχιστράτηγος Πελοποννήσου
Θ. Κολοκοτρώνης

Τα Οικογενειακά Δέντρα του Νότιου Πάρνωνα βρίσκονται στη διαδικασία του εντοπισμού των απογόνων του οπλαρχηγού Γεωργάκη Δρίβα (Βλέπε http://karitsa.tribalpages.com/family-tree/karitsa/53503/27892/GeorgiosGiorgakis-Ntrivas-Family). Ο Νικόλαος Καλκάνης αναφέρει ότι σήμερα η οικογένεια Δρίβα της Κρεμαστής αποτελείται από πολλούς κλάδους που συνδέονται μεταξύ τους με μακρινή συγγένεια και που όλοι αποτελούν απογόνους του οπλαρχηγού . Πέραν, όμως, από τα δεύτερα ξαδέλφια του, κανείς δεν θυμάται αν τα μέλη των άλλων κλάδων είναι τρίτα, ή τέταρτα ή πιο μακρινά ξαδέλφια. Επιπλέον, ο γεροντότερος Δρίβας γνωρίζει ότι είναι τρισέγγονος του καπετάν Γεωργάκη, αλλά από ποιον γιο δεν μπορεί να διευκρινίσει!

Τόσο η παράδοση, όσο και κάποιες πηγές μιλούν για ένα γιο του καπετάν Γεωργάκη, τον καπετάν Πάνο. Τα ονόματα μας επιτρέπουν να κάνουμε την υπόθεση ότι ο καπετάν Γεωργάκης ήταν γιος του καπετάν Πάνου Κρεμαστιώτη, που συνεργαζόταν με το Ζαχαριά τον Μπαρμπιτσιώτη και που ήταν γιος του καπεταν Γεωργάκη Κρεμαστιώτη, το δε Κρεμαστιώτης αποτελούσε παρατσούκλι. Ο Πάνος ήταν σίγουρα ο μεγαλύτερος γιος, αφού συμμετείχε στην Επανάσταση του 1821, αλλά ήταν ο μοναδικός; Δεν υπήρχε οικογενειακή σχέση με το Ν. Δρίβα, εισπράκτορα του Δήμου Κυφάντων τη δεκαετία του 1830; Ο Πάνος ήταν γιος της Ειρήνης ή η Ειρήνη ήταν η δεύτερη γυναίκα του καπεταν Γεωργάκη; Πολλά αναπάντητα ερωτήματα, παρόλο που αναφέρονται σε μια οικογένεια με μείζονα πολιτικό ρόλο μεχρι τουλάχιστον το 1920.

Αυτά εν μέρει επαληθεύονται και από τους εκλογικούς καταλόγους του 1855, προσεκτική ανάγνωση των οποίων αποκαλύπτει ο Καπετάν Γεωργάκης είχε έναν αδελφό, τον Θεόδωρο Δρίβα. Ο Θεόδωρος είχε ένα γιο που ονομαζότανε Πάνος όπως και ο Γεωργάκης, στοιχείο που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το όνομα του πατέρα τους ήταν επίσης Πάνος.

Ο Καλκάνης σημειώνει ότι πιστεύει ότι κι αυτός θεωρεί ότι ανήκει στους απογόνους του καπετάν Γεωργάκη, διότι όπως αναφέρει «Η προγιαγιά μου, η Ευγενία Δρίβα ήταν δεύτερη εξαδέλφη του Κωνσταντίνου Δρίβα, που στο βιβλίο για την οικογένεια Παπαμιχαλοπούλου αναφέρεται ως δισέγγονος του καπετάν Γεωργάκη. Η προγιαγιά μου και ο Κωνσταντίνος Δρίβας, ως δεύτερα ξαδέλφια, μοιράζονταν το ίδο πρόσωπο ως προπάππου.»

Η αποτύπωση του οικογενειακού δέντρου του Γιωργάκη Δρίβα αναμένεται να συνεχιστεί και θα βασίζεται κυρίως σε οποιοδήποτε δημοσιευμένο υλικό που μπορεί να βρεθεί, καθώς και σε αδημοσίευτα και ανεκδοτικά στοιχεία.   

Για παράδειγμα, από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσετε κι ένας άλλος Δρίβας, όνομα Νικόλαος Ντρίβας, ήταν αγωνιστής του 1821. Η καταγωγή του, σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, ήταν από την επαρχία Μονεμβασίας. Υπηρέτησε στην πολιορκία της Τριπολιτσάς και σε πολλές άλλες μάχες και τιμήθηκε από τον στρατηγό Κολοκοτρώνη. Η γενεαλογική του σχέση με τον καπετάν Γιωργάκη παραμένει απροσδιόριστη.  Ωστόσο πολλά απομονωμένα κομμάτια πληροφοριών, σαν αυτό, σε συνδυασμό, θα βοηθήσουν να αναπτυχθεί μια σύνθετη εικόνα της ευρύτερης οικογένειας  των Δριβαίων και απογόνων του οπλαρχηγού Γιωργάκη Δρίβα.  

Οι αναγνώστες με όποια πληροφορία σχετικά με την οικογένεια Δρίβα μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Οικογενειακά Δέντρα του Νότιου Πάρνωνα μέσω sghagias@optusnet.com.au. Μέχρι στιγμής 89 μέλη της οικογένειας έχουν καταγραφεί. Δείτε http://karitsa.tribalpages.com/family-tree/karitsa/53544/surname/Drivas.


2 σχόλια:

NIKOΛΑΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ FROM KREMASTI είπε...

Ευχαριστώ για την αναφορά που γίνεται στο πρόσωπό μου! Σχο΄λιάζοντας την επιστολή, θα ήθελα να προσθέσω ότι γράφτηκε κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου, με ένα από τα κύρια κέντρα τη Μάνη. Η επαρχία Μονεμβασίας απέμεινε αμ΄λετοχη όπως και στις αντικαποδιστριακές εξεγέρσεις των προηγούμενων ετών. Κατά την παράδοση ,στη διατήρηση της εσωτερικής ειρήνης συνέβαλε καιρίως ο κτήτορας της Μονής Ευαγγελίστριας Ιέρακος, ο Άγιος Διδάσκαλος όπως χαρακτηρίζεται, Απόστολος Στουρνάρας φίλος του Καποδίστρια από την εποχή που σπούδαζαν ιατρική Στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα.

NIKOΛΑΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ FROM KREMASTI είπε...

Επίσης, πρέπει να προσθέσω σχετικά με το Νικόλαο Δρίβα ότι αναφέρεται από το Φωτάκο στους Βίους των Πελοποννησίων ανδρών, χωρίς καμιά άλλη αναφορά να γίνεται αλλού.Αυτό οδήγησε τους σχολιαστές του Φωτάκου να θεωρούν ότι Νικόλαος και Γεωργάκης Δρίβας ταυτίζονται. Εξάλλου, το βιογραφικό Νικολάου Δρίβα αναφέρει συμμετοχή στα ίδια στρατιωτικά γεγονότα που έλαβε μέρος και ο καπεταν Γεωργάκης. Διαφορετική μορφή του Αγώνα αποτελούσε ο Ιωάννης Αντωνίου Δρίβας, ο οποίος προήχθη σε πεντηκόνταρχο με το από 09/08/1823 δίπλωμα του Εκτελεστικού - Αρχείο Αγωνιστών, Περίοδος Β', 2473- και του οποίου ο γιος ο Γεώργιος υπέβαλε αίτηση στην επί του Αγώνος του 1821 Επιτροπή για τη χορήγηση αμοιβής ή σύνταξης προς αυτόν ή τη μητέρα του, λόγω της συμμετοχής του πατέρα του στην Ελληνική Επανάσταση, χωρίς ποτέ να λάβει κάποια υλική αμοιβή, περιοριζόμενος μόνον στις ηθικές ανταμοιβές-στο ανωτέρω αρχείο, στον ίδιο φάκελο , υπό τον αριθμό πρωτοκόλλου 23216. Τέλος, πρέπει να αναφέρω και τον Μεγάλο Άγνωστο, τον γεννηθέντα στους Μολάους, αγνώστου απώτερης καταγωγής, Αναστάσιο Δρίβα (Μολάοι,1899-Αθήνα,1942), στενό συνεργάτη και φίλο του Στρατή Τσίρκα.